आश्चर्य काय ती ही आनंदली असावी


आश्चर्य काय ती ही आनंदली असावी
माझ्या कलेवराची ती सावली असावी

आघात लेखणीचा कमजोर का पडावा?
छापून आसवांना ती गंजली असावी

दिसते सभोवती का सारेच लाल रंगी
दृष्टीच आज माझी रक्ताळली असावी

माझ्या तुझ्या कथेचा उडलाय बोजवारा
पात्रे कथानकाला कंटाळली असावी

जगणे चवी चवीचे का वाटते नकोसे?
माझीच भूक थोडी मंदावली असावी

शिलगावले कितीदा पण पेटलोच नाही
काडीच ह्या जगाची सर्दावली असावी

बघतेय वाट ती ही आता उजाडण्याची
म्हणुनी निशा जराशी रेंगाळली असावी

हृदयी असूनही ती, अश्रूंत मी बुडालो
हृदयी तिने त्सुनामी सांभाळली असावी

तळटीप : ही गझल 'मराठी गझल' च्या इ-मुश्यायर्‍यात ऐकता येईल


गझल: 

प्रतिसाद

जगणे चवी चवीचे का वाटते नकोसे?
माझीच भूक थोडी मंदावली असावी
वा...

आघात लेखणीचा कमजोर का पडावा?
छापून आसवांना ती गंजली असावी
छान. लेखणी  छपाईचे काम करत नाही. ते काम बहुधा मुद्रणयंत्राचे, प्रकाशकाचे.  ( चूभूद्याघ्या. ) लेखणी लिहिण्याचे काम करते. त्यामुळे इथे छापून चपखल वाटत नाही.छापून ऐवजी खरडून कसे वाटेल?


हे शेर खूपच  छान झालेत-

दिसते सभोवती का सारेच लाल रंगी
दृष्टीच आज माझी रक्ताळली असावी

माझ्या तुझ्या कथेचा उडलाय बोजवारा
पात्रे कथानकाला कंटाळली असावी

जगणे चवी चवीचे का वाटते नकोसे?
माझीच भूक थोडी मंदावली असावी

शिलगावले कितीदा पण पेटलोच(पेटलीच?)नाही
काडीच ह्या जगाची सर्दावली असावी

सुंदर. पुलेशु.

माझ्या तुझ्या कथेचा उडलाय बोजवारा
पात्रे कथानकाला कंटाळली असावी

वा! क्या बात है! गझल आवडली.क्रान्ति {रोज सकाळी असे काहि वाचावे सुंदर | अवघे जीवन भरून जावे आनंदाने!}

 
खरडून आसवांना ती गंजली असावी
छान  वाटले असते.
शांत्सुत, एक आनंद यात्री ...

सर्वांचे खूप आभार...
चित्त : तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे... छापून कुठेतरी (पेपरात वगैरे)  छापून येणारे ह्या संदर्भात वापरले होते... खरडून बदल पण चांगला आहे... विचार करतो...
 

माझ्या तुझ्या कथेचा उडलाय बोजवारा
पात्रे कथानकाला कंटाळली असावी(त)

छान आहे

छान

बघतेय वाट ती ही आता उजाडण्याची
म्हणुनी निशा जराशी रेंगाळली असावी

छान गझल! काही शंका व काही प्रतिसाद! मतप्रदर्शनाची विनंती!

आश्चर्य काय ती ही आनंदली असावी
माझ्या कलेवराची ती सावली असावी - समजला नाही.

आघात लेखणीचा कमजोर का पडावा?
छापून आसवांना ती गंजली असावी - सुरेख

दिसते सभोवती का सारेच लाल रंगी
दृष्टीच आज माझी रक्ताळली असावी - प्रेडिक्टेबल

माझ्या तुझ्या कथेचा उडलाय बोजवारा
पात्रे कथानकाला कंटाळली असावी - उत्तम! अतिशय उत्तम शेर!

जगणे चवी चवीचे का वाटते नकोसे? ( चवी चवी 'ने'? )
माझीच भूक थोडी मंदावली असावी - प्रेडिक्टेबल

शिलगावले कितीदा पण पेटलोच नाही
काडीच ह्या जगाची सर्दावली असावी - उत्तम!

बघतेय वाट ती ही आता उजाडण्याची - 'तीही'?
म्हणुनी निशा जराशी रेंगाळली असावी - छान!

हृदयी असूनही ती, अश्रूंत मी बुडालो
हृदयी तिने त्सुनामी सांभाळली असावी - त्सुनामी ... नाही आवडला हा शेर!

छान गझल.
कलोअ चूभूद्याघ्या

पात्रे आणि लेखणी हे शेर आवडले!

शिलगावले कितीदा पण पेटलोच नाही
काडीच ह्या जगाची सर्दावली असावी

मस्त !