तु जाता


तु जाता सोडिले सुखांनी
केले जवळ दु:खांनी

एकांऽत छ्ळे त्यात
सूर छेडिले कोकिळांनी

होते नशिब उफराटे
जखमा दिल्या स्वजनांनी

राहिले आता ना गूपित
घात केला आसवांनी

फुलती गुलाब हजारो
सखे तुझ्या आठवांनी

गझल: