पावसाळा

काळजाला जाळतो हा पावसाळा
अन तुला कुरवाळतो हा पावसाळा


चातकाला जा कुणी सा॑गून टाका
रोज त्याला टाळतो हा पावसाळा


वाट राधा पाहते यमुना किनारी
शब्द कोठे पाळतो हा पावसाळा


च॑द्रमोळी झोपडी ही मोडलेली
अन तिच्यावर भाळतो हा पावसाळा


जलसमाधी झोपड्या॑नाही दिली अन
ब॑गले सा॑भाळतो हा पावसाळा
   
        - रवि केसकर

गझल: 

प्रतिसाद

भन्नाट...
चातकाला जा कुणी सा॑गून टाका
रोज त्याला टाळतो हा पावसाळा
वाट राधा पाहते यमुना किनारी
शब्द कोठे पाळतो हा पावसाळा
च॑द्रमोळी झोपडी ही मोडलेली
अन तिच्यावर भाळतो हा पावसाळा

भन्नाट...
चातकाला जा कुणी सा॑गून टाका
रोज त्याला टाळतो हा पावसाळा
वाट राधा पाहते यमुना किनारी
शब्द कोठे पाळतो हा पावसाळा
च॑द्रमोळी झोपडी ही मोडलेली
अन तिच्यावर भाळतो हा पावसाळा

भन्नाट...
चातकाला जा कुणी सा॑गून टाका
रोज त्याला टाळतो हा पावसाळा
वाट राधा पाहते यमुना किनारी
शब्द कोठे पाळतो हा पावसाळा
च॑द्रमोळी झोपडी ही मोडलेली
अन तिच्यावर भाळतो हा पावसाळा

च॑द्रमोळी झोपडी ही मोडलेली
अन तिच्यावर भाळतो हा पावसाळा
हा फार आवडला...
चुभूद्याघ्या...
***********************
वाहत्या गर्दीत माझा चेहरा पाहू नको तू
मुखवटे आहेत तेथे, त्यात हा 'नचिकेत' नाही!!

नमस्कार !

पावसाळा ही आपली गझल फारच सुंदर आहे.

च॑द्रमोळी झोपडी ही मोडलेली
अन तिच्यावर भाळतो हा पावसाळा

काबिल-ए-तारिफ !!

प्रसन्न शेंबेकर
"तुझी जागण्याची अदा पाहिली
फुले आरतीला उभी राहिली"

प्रतिसादाबद्द्ल सगळ्या॑चे मनापासून धन्यवाद...

जलसमाधी झोपड्या॑नाही दिली अन
ब॑गले सा॑भाळतो हा पावसाळा     
सूदर

आवडले.
- चक्रपाणि जीवन चिटणीस