कैक मतले...

कैक मतले ...फक्त पडलेले!
काफिये...का सर्व अडलेले?!

रोज गगनाची मला पृच्छा.,
"काय तव पंखात दडलेले..?!"

सूर्य संध्येला असा भासे..,
की क्षितीजी रत्न जडलेले!

बांध तोरण जर्द पानांचे..,
रे वसंता...बहर झडलेले!

घुंगरू आले नशीबी अन,
पाय मग हे खूप रडलेले!

का अजूनी शिखर गवसेना..?
पाय तर वेगात पडलेले..?!

सांग ना दरिया मलाही ते..,
शिंपल्याच्या आत घडलेले!

           -मानस६

गझल: 

प्रतिसाद

दोन शेर आवडले
का अजूनी शिखर गवसेना..?
पाय तर वेगात पडलेले..?!

सांग ना दरिया मलाही ते..,
शिंपल्याच्या आत घडलेले!

सूर्य संध्येला असा भासे..,
की क्षितीजी रत्न जडलेले!

बांध तोरण जर्द पानांचे..,
रे वसंता...बहर झडलेले!
सुंदर शेर, अतिशय चित्रात्मक  !

मलाही शिंपल्यांचा शेर आवडला.

सुरेख  गझल. हे  शेर  भिडले-
रोज गगनाची मला पृच्छा.,
"काय तव पंखात दडलेले..?!"


सांग ना दरिया मलाही ते..,
शिंपल्याच्या आत घडलेले!

कैक मतले ...फक्त पडलेले!
काफिये...का सर्व अडलेले?!

रोज गगनाची मला पृच्छा.,
"काय तव पंखात दडलेले..?!"

सूर्य संध्येला असा भासे..,
की क्षितीजी रत्न जडलेले!

बांध तोरण जर्द पानांचे..,
रे वसंता...बहर झडलेले!

घुंगरू आले नशीबी अन,
पाय मग हे खूप रडलेले!

का अजूनी शिखर गवसेना..?
पाय तर वेगात पडलेले..?!

सांग ना दरिया मलाही ते..,
शिंपल्याच्या आत घडलेले!

अप्रतीम. ..

सांग ना दरिया मलाही ते..,
शिंपल्याच्या आत घडलेले!

कलोअ चूभूद्याघ्या

सांग ना दरिया मलाही ते..,
शिंपल्याच्या आत घडलेले!
वाव्वाव्वा! एकंदर छान गझल.