अंतरे राखूनही ...

अंतरे राखूनही तू आज माझ्या काळजाला छेडले
मोकळी असले तरी बेताल तुझिया आठवांनी घेरले


माहिती होते मला उत्सूक नाही तू जराही भेटण्या...
वास्तवाचे भान असुनीही तुला स्वप्नी जरा मी भेटले


चांदणे आकाश भरुनी वाहते आहे, जशी गंगा इथे -
मुक्त करते पापियांना तेज तैसे वाढते चंद्रातले


सांजवेळी सूर्य कलता जीवनाचे भाष्यही समजून घे
दाखवे ती सावली की प्रेम वाढावे तुझ्या-माझ्यातले


अंत नाही प्रीतिला माझ्या-तुझ्या, स्वर्गी जरी आहेस तू...
भेटण्याला जीव आहे सोडला, नाही तुला मी सोडले

गझल: 

प्रतिसाद

अंतरे राखूनही तू आज माझ्या काळजाला छेडले
मोकळी असले तरी बेताल तुझिया आठवांनी घेरले
मतला अतिशय छान अजय!
भेटण्याला जीव आहे सोडला, नाही तुला मी सोडले
सुंदर ओळ.
 
 

माहिती होते मला उत्सूक नाही ()तू जराही भेटण्या...
हा 'स' घेता यावा म्हणुन असे केले तर चालेल का?
माहिती होते मला उत्सूक तू नाहीस भेटायास पण

तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते कळते आहे. पण 'जराही' या शब्दातून जे व्यक्त होत आहे तसे तुम्ही सुचविलेल्या ओळीतून होत नाही. तरी असे करता येईल.
माहिती होते मला उत्सूक नाहिस तू जराही भेटण्या
धन्यवाद.
कलोअ चूभूद्याघ्या

अंत नाही प्रीतिला माझ्या-तुझ्या, स्वर्गी जरी आहेस तू...
भेटण्याला जीव आहे सोडला, नाही तुला मी सोडले
आवडला  शेर

सुधारणा दिसत आहे.

धन्यवाद सुनेत्रा, तिलकधारी(काका)
थोडे मोठे वृत्त आहे. पण हे मुद्दाम घेतले नाही. जसे सुचले तसेच पुढे घेतले.
कलोअ चूभूद्याघ्या

थोडे अजूम काम केले असतेत तर..?
बरी+
(तसा मी फारसा बोलत नाही.)

छान!! मतला आवडला..
अंत नाही प्रीतिला माझ्या-तुझ्या, स्वर्गी जरी आहेस तू...
भेटण्याला जीव आहे सोडला, नाही तुला मी सोडले
हा शेर आवडला....