शेर तुझ्यावर लिहिला आहे

ते होत्याचे नव्हते झाले
दुःख सुखाच्या इतके झाले

बरे बोललो आपण आता
दोघांचे मन हलके झाले

पुढे निघाले काही रस्ते
काही वसले, इथले झाले

बघता बघता जमल्या इच्छा
मन इच्छांचे घरटे झाले

पुन्हा एकदा भुकंप आला
तुकड्यांचेही तुकडे झाले

शेर तुझ्यावर लिहिला आहे
तुझ्यासारखे मिसरे झाले

जयदीप

गझल: 

प्रतिसाद

बघता बघता जमल्या इच्छा
मन इच्छांचे घरटे झाले

बरे बोललो आपण आता
दोघांचे मन हलके झाले
वाव्वा. गझल आवडली.

पुढे निघाले काही रस्ते
काही वसले, इथले झाले

सुंदर शेर !

protsahanaasaathi khup aabhaar .... __/\__