विचित्र

एवढा तो विचित्र आहे का
फक्त माझाच मित्र आहे का

बोलले मन मलीन जन्मांचे
या क्षणी ती पवित्र आहे का

एक फोटो जगास वाटू दे
ते तुझे एक चित्र आहे का

चित्रपट जो बघून आलो मी
तेच त्याचे चरित्र आहे का

फार ताजे अजून काही क्षण
आठवण ती सचित्र आहे का

जयदीप

गझल: