तुला समजलो ,कुठे समजली तुझी सहजता


श्वास श्वास उन्मळून यावा अशी विलगता
खूप दूरवर नेते आहे तुझी तुटकता


आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी
तुला समजलो ,कुठे समजली तुझी सहजता


किती दूरवर आलो आपण असे वाटते
वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता..


तुझ्याप्रमाणे जगेन मी ही ,तुझ्या सवे पण
खरेच का येईल मला हे स्वत्व बदलता ..?


विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!


अनंत ढवळे


गझल: 

प्रतिसाद

 
आसाभवती फिरत राहिलो जन्मोजन्मी
तुला समजलो ,कुठे समजली तुझी सहजता
छान

किती दूरवर आलो आपण असे वाटते
वीतभराचा प्रवास निघतो मोजू बघता..
वा...वा...

विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!
सुंदर

गझल खूपच आवडली.  आयुष्य आणि सहजता हे शेर तर विशेषच.
विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!    
अगदी अंतर्मुख करणारा... फार फार सुंदर शेर.  मनापासून धन्यवाद अनंतराव.
 

गझलेतला भावार्थ मनास भावला. 
श्वास उन्मळून यावा अशी विलगता
                                - बहोदही खू़ब !

गझल खूपच आवडली.  आयुष्य आणि सहजता हे शेर तर विशेषच.

विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!

अगदी अंतर्मुख करणारा... फार फार सुंदर शेर.

अगदी हेच म्हणायचे होते आणि हेच म्हणतो.

मस्त!
साधी, सोपी, सुंदर........
 -सान्जेय

विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!
फारच सुरेख शेर

विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!
that's the point.
अजय जोशी

गझल खूपच आवडली.  आयुष्य आणि सहजता हे शेर तर विशेषच.

विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!

क्या बात है.

विचार करतो कुठे कुठे बदलेन काय मी
पुन्हा एकदा जर आले आयुष्य निवडता.....!

वाव्वा!
- चक्रपाणि जीवन चिटणीस

फारच सुंदर गझल खुप आवडली

अनंत,
गझल अतिशय सुंदर आहे - 'सहजता' आवडली. 'खूप दूरवर नेते आहे तुझी तुटकता...' अप्रतिम!
तुझ्याप्रमाणे जगेन मी ही ,तुझ्या सवे पण
खरेच का येईल मला हे स्वत्व बदलता ..? - वा!
मक्ताही आवडला.
- कुमार