.....असाच राहिलो

आस तुझी कव्टाळत राहीलो
रात्रभर आस्वात भीजत राहीलो

गवस्ले नाहि सुर कधि
उगाच तारा छेडीत राहीलो

तोडलेस तु नाते जरि
साद तुला घालीत राहीलो

जागेपणि नव्ह्तिस सन्गे
कैफात तुझ्ह्य मी जगत राहीलो

तुझ्य आठ्व्णी चा पसारा
आयुष्य्भर आव्र्त राहीलो

आयुशय माझे, पाटि कोरि
मी व्र्तुळ गिरवीत राहीलो

Taxonomy upgrade extras: 

प्रतिसाद

जागेपणि नव्ह्तिस सन्गे
कैफात तुझ्ह्य मी जगत राहीलो

Mitra, Todalaaaaaaaaaaaas!!!!!!!!!!!!!!!!
Atishya sundar........

apratim kavita, keep it up!!!!!!!!!!

गझलेचे नियम, व्याकरण आत्मसात करून तंत्रशुद्ध गझल लिहावी, ही विनंती. ही रचना तंत्रशुद्ध गझल नसल्याने विचाराधीन ह्या विभागात सावकाश हलविण्यात येईल. कृपया नोंद घ्यावी.

--विश्वस्त