नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल अर्थ मौनाचे... निरज कुलकर्णी 5
गझल मी एकटाच येथे माझ्या जगात आहे मी अभिजीत 9
गझल जखमेस ओल आली.... निरज कुलकर्णी 5
गझल तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 3
गझल प्रीती सखे मलाही का परवडू नये...? विशाल कुलकर्णी 2
गझल माळले गजरे तयांनी वाळलेले...! विशाल कुलकर्णी 4
गझल अस्ता॑चली रवी विकास सोहोनी 1
गझल कर प्रीये हॄदयाचे हाल पुन्हा एकदा योगेश मेहरे
गझल वादात या कुणीही सहसा पडू नये क्रान्ति 1
गझल थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला.... मयुरेश साने 2
गझल वादात या कुणीही सहसा पडू नये ! मयुरेश साने 1
गझल वळता वळता वीरेद्र बेड्से 3
गझल तुझा दोष नाही क्रान्ति 7
गझल ती बातमीच दाटली घशाशी अनिल रत्नाकर
गझल ''तुझ्याविना या जगात माझा जगावयाला नकार आहे'' कैलास 8
गझल तुझा दोष नाही मी अभिजीत 6
गझल नकार आहे क्रान्ति 3
गझल विमान माझे तयार होते ! मयुरेश साने 2
गझल सारे वसंत... विद्यानंद हाडके 7
गझल आल्या सजून राती.... supriya.jadhav7 3
गझल शिखर त्यांनी गाठलेले - विदेश 3
गझल बोलू नकोस काही मयुरेश साने 2
गझल कसा कसा वाढला कळू दे ,माझा तुझा दुरावा... सोनाली जोशी 4
गझल थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला... विशाल कुलकर्णी 3
गझल कधीकाळी तुझ्यासाठी आनंदयात्री 11

Pages