नवे गझललेखन

शीर्षक कवीsort descending प्रकाशनाची तारीख
चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 8 April 2009
या उदास रात्री सोनाली जोशी 16 April 2008
कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 26 May 2010
निराधार सोनाली जोशी 20 June 2007
आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7 May 2009
कसा कसा वाढला कळू दे ,माझा तुझा दुरावा... सोनाली जोशी 9 February 2011
बहरासंगे फुलणार्‍या सर्व फुलांची मी कोण लागते सोनाली जोशी 6 April 2009
भेट सोनाली जोशी 25 June 2008
केवळ तुझी होऊन झंकारायचे सोनाली जोशी 10 November 2009
मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 17 April 2009
कशाला फुलांनी सोनाली जोशी 20 May 2009
पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 14 October 2009
का सूर नवा हा छेडत जाते भासांची वीणा ? सोनाली जोशी 20 May 2010
प्रवास सोनाली जोशी 2 April 2009
मी बोचलो म्हणाले सोनाली जोशी 6 February 2009
तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 10 January 2009
या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 20 January 2011
पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 10 November 2010
अनेक वर्षे जमीन उजाड पडून आहे सोनाली जोशी 18 January 2010
मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 18 January 2010
तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 15 February 2010
नको फिरून बोलणे नकोच आज भेटणे सोनाली जोशी 24 October 2009
गेले हळूच जेव्हा मी चोरपावलांनी... सोनाली जोशी 28 September 2007
आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 21 August 2008
रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 4 June 2010

Pages