नवे गझललेखन

शीर्षक कवीsort descending प्रकाशनाची तारीख
भिंती !! supriya.jadhav7 18 May 2011
...म्हणाले !! supriya.jadhav7 26 January 2011
व्यर्थ जगणे ! supriya.jadhav7 12 January 2011
हुंदका ओठातला पोटात नाही supriya.jadhav7 9 September 2011
रात्र झाली फ़ार आता !!! supriya.jadhav7 27 October 2010
जराजरासा !!! supriya.jadhav7 24 January 2011
आल्या सजून राती.... supriya.jadhav7 10 February 2011
आवेग दाटलेला !!! supriya.jadhav7 14 October 2010
मोग-याचा पसारा.....(गझल) supriya.jadhav7 22 January 2011
अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 27 August 2014
राखते तोल मी.....!!! supriya.jadhav7 10 January 2011
तुझा दोष नाही !!! supriya.jadhav7 5 February 2011
अबोली !!! supriya.jadhav7 16 November 2010
पुन्हा पुन्हा !! supriya.jadhav7 4 December 2010
....सारे मला मिळाले !!! (गझल). supriya.jadhav7 9 October 2010
शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 25 October 2010
हात तुझा हातात अगस्ती 19 December 2007
सफल अगस्ती 17 April 2007
भेट एकदा अगस्ती 19 March 2009
जगणे असते... (अजब) अजब 7 July 2007
कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 3 August 2007
वार कुणावर... अजब 30 September 2007
'गालिब'च्या गजलेचा भावानुवाद अजब 24 November 2007
तसा कुणाला... अजब 11 December 2007
स्वप्नांच्या दुनियेत ... अजब 20 August 2009

Pages